wlasnosc
      

Biuro Detektywistyczne Micha? Jarzy?ski arrow To mi?o?? jest
   

16.10.2019.
To mi?o?? jest


Jeste? w mych my?lach
i w marzeniach
w sercu
oraz snach
jeste? nawet wtedy, gdy ci? nie ma
jeste?
?y? w ob??dzie mi?o?ci 
jakie? to pi?kne
czas zatrzyma? si? w miejscu
czeka na Ciebie jak wsi?dziesz i pojedziesz
w nieznanym kierunku losu
bez drogowskazu
do ?wiata,
którego  nikt tak na prawd? nie zna
poczujesz pi?kno, ulg?, rado??
si?? i moc tworzenia ,energie 
odnalaz?a? ?ród?o ?ycia
jest blisko przy Tobie
to w?a?nie mi?o?? jest
tak ma na imi?
obudzi?em Ci? ze snu
tego nigdy nie zrozumie ten kto nigdy nie kocha?
kochankowie rozumiej? si? bez s?ów. 
                       
 Micha? Jarzy?ski

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Komentarze

You must javascript enabled to use this form

Czes?aw Niemen
Nie Jeste? Moja

Nie jeste? moja
nie jeste?
i na to sposobu
znale?? nie mog?
co ja teraz zrobi?
co ja poczn? z sob?
chyba pow?druj?
w niesko?czon? drog?
tam gdzie nigdy ?wiat?a
nie rozró?ni? z cieniem
i z kamienia znowu
poczn? si? kamieniem
a kryszta?owe ?zy
zmieszane z deszczem
gdzie? w bezkresy
pospadaj?
osamotniony dom
w ruin? si? rozwali
smutnie poczernia??
i na pustkowiach sny
od niespe?nienia
w gruzy si? pozamieniaj?

Nie jeste? moja
nie jeste?
cho? by?a? od dawna
dla mnie stworzona
czemu wi?c nie jeste?
i widokiem swoim
nie wyp?oszysz smutku
z oczu moich
je?li jeszcze do mnie
nie znalaz?a? drogi
pozwól ?e ci? tu przynios?
sam w te progi
i nie mów tylko mi
?e to za pó?no jest
o jedno ?ycie
nie daj mi s?owem zna?
?e ju? nie jestem
na wszech?wiata szczycie
zas?o? mi sob? ?wiat
i w?tpliwo?ciom moim
zabro? ?wita?

PS. Inspiracj? do powstania tego wiersza /piosenki/ by?a Farida Gangi, która Czes?aw Niemen w swoim czasie bardzo kocha? i z któr? z ró?nych powodów nie móg? by? razem.

Napisał Aleksander, dzień 07/25/2010 o 05:38

Pi?kny wiersz kto go napisa? i da kogo panie Michale chcia?abym aby kto? tak mnie kocha? jak pan kogo? kocha albo kocha?, mi?o?? to co? pi?knego co mo?e przytrafi? sie cz?owiekowi i nie nale?y przed ni? ucieka? lecz walczy? z ca?ych si? bez wzgl?du na przeciwno?ci losu pozdrawiam gor?co

Napisał zosia, dzień 04/18/2013 o 19:22

Pi?kny wiersz kto go napisa? i da kogo panie Michale chcia?abym aby kto? tak mnie kocha? jak pan kogo? kocha albo kocha?, mi?o?? to co? pi?knego co mo?e przytrafi? sie cz?owiekowi i nie nale?y przed ni? ucieka? lecz walczy? z ca?ych si? bez wzgl?du na przeciwno?ci losu pozdrawiam gor?co

Napisał xxxxxx, dzień 04/18/2013 o 19:25

rzeczywi?cie pi?kny wiersz,mi?o?? to co? pi?knego.Nale?y o ni? walczy? bez wzgledu na wiek i na to co powiedz? inni,bo szcz??cie drugiego cz?owieka jest najwa?niejsze.pozdrawiam pana Micha?a

Napisał xxxxxx, dzień 04/20/2013 o 19:34

s? tacy którzy uciekaj? od czerpania mi?o?ci,kochali,zawiedli siei nie chc? ju? nikogo kocha?,taka samotno?? jest straszna bo uciekaj?c od mi?o?ci uciekaj? od samego siebie

Napisał xxxx, dzień 05/12/2013 o 12:13

Jak mo?na walczy? o mi?o??, ona przychodzi nagle, spada i jest,to jest zaiskrzenie albo nie, to jak mo?na walczy?, naiwne te komentarze. Twój wiersz jest b. osobisty, osoba której dedykowa?e? ten wiersz powinna by? szcz??liwa

Napisał Ola, dzień 05/04/2015 o 18:21

PS. Bo?e dzi?ki Ci za pi?kno stworzonego ?wiata oraz za to, ?e da?e? mi sztuk?, bym móg? odczytywa? Twoje znaki

Napisał Detektyw, dzień 12/02/2015 o 01:10

Ola ! by by?o jeszcze pi?kniej ta osoba nigdy si? o tym nie dowiedzia?a, gdy? trzeba kocha? sercem, a nie ustami, zarówno dos?ownie jak i w przeno?ni.

Napisał Detektyw, dzień 12/02/2015 o 01:16

 1 
Strona 1 z 1 ( 8 Komentarze )

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia