wlasnosc
      

Biuro Detektywistyczne Micha? Jarzy?ski arrow Manifest / odezwa dysydenta
   

16.10.2019.
Manifest / odezwa dysydenta komandosa Micha?a Jarzy?skiego do Polaków
https://opolczykpl.files.wordpress.com/2014/12/flaga-polski.jpg

Manifest / odezwa dysydenta komandosa Micha?a Jarzy?skiego do Polaków

1. Czekajmy ! uzale?niaj?c nasze dzia?ania od rozwoju sytuacji na Donbasie. Nie dopu??my do zrobienia w Polsce drugiego Donbasu ! Oni tylko na to czekaj? !

2. Demaskujmy agentur? okupanta ! ten okres konfliktu sprzyja ujawnianiu si? agentury – wykorzystajmy to do wyczyszczenia przedpola.

3. Protestujmy na ka?dym kroku nie daj?c wytchnienia okupantowi – niech goni za w?asnym ogonem, a? zg?upieje, do czego ju? mu wiele nie trzeba! Twarze Tuska , Kopacz, Komorowskiego, Dudy i innych mówi? same za siebie. Jest w ich przera?liwy strach i o to chodzi.

4. Nie dajmy si? sprowokowa?, ani przez antypolskie dzia?ania organów w?adzy publicznej  – sejm, rz?d i inne naszpikowane obc? agentur? i dzia?aj?ce na ich zlecenie i w ich interesie, ani te? przez dzia?aj?ce z nimi w jednej dru?ynie i sterowane zza oceanu i zachodu organizacje pozarz?dowe/ró?ne stowarzyszenia, fundacje itd., b?d?ce tak naprawd? „zagranicznymi agentami’.

5. Organizujmy si? oddolnie w ma?ych grupach, nie licz?c na istniej?ce i dzia?aj?ce w Polsce tzw. „ruchy narodowe” i „prawicowe” oraz organizacje „patriotyczne” stworzone, sterowane i kontrolowane w wi?kszo?ci przez okupanta.

?ód?, dnia 18 stycznia 2015 r.                                                                       

 Micha? Jarzy?ski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia