wlasnosc
      

Biuro Detektywistyczne Micha? Jarzy?ski arrow PODSTAWA PRAWNA
   

13.11.2019.
  • Imageza?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie us?ug detektywistycznych,
    wydane przez Prezydenta Miasta ?odzi w Referacie Handlu i Us?ug nr. 58527 z dnia 28.10.2008 r.

  • za?wiadczenie o wpisie do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie us?ug detektywistycznych wydane przez Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji nr. 46/2008 z dnia 07.11.2008 r.

  • licencja detektywa nr. 0001205 z dnia 09.10.2003 r.
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Copyright © Biuro Detektywistyczne Aleksander Michal Jarzynski>

 Design by
PanMedia Wszelkie prawa zastrzeżone
Statystyka generowana przez PanMedia